Adatvédelmi irányelvek

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

a Magyar Nemzeti Múzeum által szervezett MuseumDigit Konferencia regisztrációval összefüggő adatkezelésről,  a személyes adatok kezeléséről.

Az adatkezelő megnevezése:

Magyar Nemzeti Múzeum (MNM)

Székhely: 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

 Kapcsolattartási adatok:

E-mail: ommik@hnm.hu

Tel: 06 13277700/598

 A kezelt személyes adatok köre: a konferenciára történő regisztráció során az adatkezelő az érintett személyes adatai közül a vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, a nyelvet, az ételallergiára és a számlázásra vonatkozó adatokat kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: a név, cégnév, e-mail cím és ételallergia tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (“szerződés teljesítése”) pontja figyelemmel arra, hogy a konferencián való részvétellel Ön és az MNM között szerződés jön létre.

A kép, mozgókép és hangfelvétel tekintetében az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében.

Az adatkezelés célja: az adatkezelő a 2021. november 23-24-én megrendezendő MuseumDigit konferencián részt vevők regisztráció során megadott adatainak a rendezvény lebonyolításához szükséges kezelése, a konferencia részvételi díjának számláihoz szükséges számlaadatok kezelése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a MuseumDigit konferencián való regisztráció során az ehhez szükséges személyes adatok közvetlenül az érintett általi önkéntes megadásával kezdődött. Az érintett fent megjelölt személyes adatait kizárólag a konferencia lebonyolításáig kezeli az adatkezelő. A konferenciával összefüggésben kezelt személyes adatokat az adatkezelő a konferencia befejezésével automatikusan törli.

Az adatkezelés módja: A konferenciára történő regisztráció az MNM által létrehozott és az oldalra beágyazott Word Press űrlapon keresztül történik.

Adatkezelő: MNM

Adatszolgáltatás módja: önkéntes

Adattovábbítás nem történik.

Az érintett jogai:

– kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;

– kérelmezni, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;

– az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban történő visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásával és a személyes adatok törlésével az adatkezelő a hírlevél-szolgáltatást megszünteti.

– Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 1/391-1400

Fax: 1/391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása:

Az adatkezelő – az érintettek írásbeli értesítésének kötelezettsége mellett – fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa.

Az adatkezelés tekintetében irányadó jogszabályok: A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul.

Sütik

Annak érdekében, hogy vonzóbbá tegyünk honlapunkat az Ön számára és lehetővé tegyünk bizonyos funkciók használatát, úgynevezett „sütiket” használunk különböző oldalakon. Ezek kis szövegfájlok, melyeket az ön termináleszközén tárolunk. Egyes általunk használt sütik törlődnek a böngészés befejeztével, vagyis a böngésző bezárásával (ún. ideiglenes sütik). Más sütik az ön eszközén maradnak és lehetővé teszik számunkra vagy partnercégeink számára, hogy felismerjék az Ön böngészőjét a következő látogatás alkalmával (állandó sütik). Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik elhelyezéséről és eldönthesse, hogy elfogadja-e a sütiket vagy bizonyos esetekben vagy általában elutasítsa a sütiket. További információkat internetböngészője súgójában találhat. Amennyiben nem fogadja el a sütiket, weboldalunk használhatósága korlátozott lehet.

A szükséges sütik a weboldalunk megfelelő működéséhez szükségesek. Az ilyen sütik elutasítása esetén megváltozik a felhasználói élmény weboldalunk böngészésekor és ezért bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek weboldalunkon.

A „sütitájékoztatónk” elfogadásával Ön hozzájárul az adatok sütiken keresztül történő kezeléséhez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja biztosítja.